FinQwerty - European Android keyboard layouts

Eurooppalaiset (ml. suomalaiset) näppäimistöasettelut tiettyihin näppäimistöllisiin Android-puhelimiin.

Layouts for the following phones are included:

Suggestions, bug reports, custom layout requests and queries can be sent by e-mail (support@onse.fi) or via GitHub.

Parannusehdotuksia, bugiraportteja, uusien mallien lisäämispyyntöjä ja kustomointipyyntöjä voi lähettää sähköpostitse (support@onse.fi) tai GitHubissa.

FinQwerty is available from Google Play: FinQwerty on Google Play.

FinQwerty is open source: FinQwerty on GitHub.

Motorola Droid 4, Motorola Photon Q

1 ! § ½2 @3 # £4 $ ¤5 %6 ^ ~7 & {8 * }9 ( [0 ) ]
' " ´ `q Qw We E r R ®t T y Y ¥u Ui I ~o O ^p P ¨<-
taba As S symd Df Fg Gh Hj Jk Kl Lenter
ctrlz Z <x X >c C ©v V |b Bn Nm Mö Öä Ä å Åup/ ? \
shiftalt- _ =, ; +space. :leftdownright

The characters above can be input using: <key> <shift+key> <alt+key> <alt+shift+key>. So the symbol selection popup will appear with <alt+s>

Yllä näkyvät merkit saadaan seuraavasti: <näppäin> <shift+näppäin> <alt+näppäin> <alt+shift+näppäin>. Erikoismerkkivalikko tulee siis yhdistelmällä <alt+s>

Tilde (~) ja sirkumfleksi (^) löytyvät sekä yksittäisinä kirjaimina (shift+alt+6, shift+6) sekä seuraavaan kirjaimeen yhdistyvinä merkkeinä (alt+I, alt+O). Uusi umlaut (¨) on seuraavaan kirjaimeen yhdistyvä merkki.

Samsung Galaxy S Relay 4G

1 1 !2 2 @3 3 #4 4 $5 5 %6 6 ^7 7 &8 8 *9 9 (0 0 )<-
q Q ~w W |e E \r R {t T }y Y §u U _i I -o O +p P =enter
a A tabs S /d D [f F ]g G <h H >j J ½k K 'l L "ä Ä å Å
shiftz Z £x X c C v V ~b B ^n N ¨m M ;ö Ö ?upshift
altmailct ct find, ? symspace. : .comleftdownright

The characters above can be input using: <key> <shift+key> <alt+key> <alt+shift+key>.

Yllä näkyvät merkit saadaan seuraavasti: <näppäin> <shift+näppäin> <alt+näppäin> <alt+shift+näppäin>.

Sinisellä merkityt merkit löytyvät laitteen alkuperäisestäkin näppäimistöasettelusta, mutta niitä ei ole merkitty näppäimiin.

Uudet tilde (~), sirkumfleksi (^) ja umlaut (¨) ovat seuraavaan kirjaimeen yhdistyviä merkkejä, toisin kuin valmiina olleet.

Blackberry Priv / KEYone

Note that BlackBerry phones reset the keyboard layout every time the phone is restarted. There is an option in the app to provide a boot shortcut to layout settings.

Also, If you have BlackBerry Keyboard enabled (the BlackBerry software keyboard that integrates nicely with the physical keyboard), please select the English (US) software layout in Settings => Language & input => BlackBerry Keyboard Settings => Input languages => English (United States) (and deselect other languages). Using other software layouts causes BlackBerry Keyboard occasionally reset the hardware keyboard layout (requiring FinQwerty to be reselected).

The characters can be input using: <key> <shift+key> <alt+key> <sym+key>.

Function present in stock keymap but not engraved on the key

Changed function

Finnish

q Q # ~w W 1 `e E 2 {r R 3 }t T ( [y Y ) ]u U _ <i I - >o O + ^p P @ %
a A * =s S 4 ÷d D 5 ±f F 6 g G / \h H : |j J ; &k K ' l L " <-
altz Z 7 ¥x X 8 c C 9 £v V ? ¿b B ! ¡n N , «m M . »ä Ä åÅ $enter
shift0 0 0 0spacesymö Ö $ € spk

Swedish

q Q 0 ~w W 1 `e E 2 {r R 3 }t T ( [y Y ) ]u U _ <i I - >o O + ^p P @ %
a A * =s S 4 ÷d D 5 ±f F 6 g G / \h H : |j J ; &k K ' l L " <-
altz Z 7 ¥x X 8 c C 9 £v V ? ¿b B ! ¡n N , «m M . »å Å $ $ spkenter
shiftsymspaceö Ö #ä Ä €

Norwegian

q Q 0 ~w W 1 `e E 2 {r R 3 }t T ( [y Y ) ]u U _ <i I - >o O + ^p P @ %
a A * =s S 4 ÷d D 5 ±f F 6 g G / \h H : |j J ; &k K ' l L " <-
altz Z 7 ¥x X 8 c C 9 £v V ? ¿b B ! ¡n N , «m M . »å Å $ $ spkenter
shiftsymspaceø Ø #æ Æ €

Danish

q Q 0 ~w W 1 `e E 2 {r R 3 }t T ( [y Y ) ]u U _ <i I - >o O + ^p P @ %
a A * =s S 4 ÷d D 5 ±f F 6 g G / \h H : |j J ; &k K ' l L " <-
altz Z 7 ¥x X 8 c C 9 £v V ? ¿b B ! ¡n N , «m M . »å Å $ $ spkenter
shiftsymspaceæ Æ #ø Ø €

German

q Q 0 ~w W 1 `e E 2 {r R 3 }t T ( [z Z ) ]u U _ <i I - >o O + ^p P @ %
a A * =s S 4 ÷d D 5 ±f F 6 g G / \h H : |j J ; &k K ' l L " <-
alty Y 7 ¥x X 8 c C 9 £v V ? ¿b B ! ¡n N , «m M . »ü Ü ß $ spkenter
shiftsymspaceö Ö #ä Ä €

Livermorium Keyboard Moto Mod

The characters can be input using: <key> <shift+key> <⭧+key> <ctrl+key> <ctrl+shift+key>.

Function present in stock keymap but not engraved on the key

Changed function

Note that characters cannot be mapped to the ? key as the Mod hardware/firmware sends the same scancode for ? and shift+?.

Stock US Intl

esc1 ! 🔇2 @ 🔉3 # 🔊4 $5 %6 ^7 & 💡8 *9 (0 )- _= +<-
tabq Q ~w W #e E $r R %t T &y Y *u U {i I }o O _p P +delenter
capsa A ;s S ^d D £f F @g G `h H [j J ]k K (l L )' "
shiftz Z :x X "c C v V /b B |n N \m M !, < <. > >?upshift
ctrl🞅altspacesearchctrlleftdownright

Finnish

esc1 ! 🔇2 @ 🔉3 # 🔊4 $5 %6 ^7 & 💡8 *9 (0 )- _' " ' =<-
tabq Q ~w W #e E $r R %t T &y Y *u U {i I }o O _p P " +delenter
capsa A ;s S ^d D £f F @g G `h H [j J ]k K (l L )ä Ä ä å Å
shiftz Z :x X Äc C v V /b B |n N \m M !ö Ö Ö <, , , >. . . ?upshift
ctrl🞅altspacesearchctrlleftdownright

Swedish

esc1 ! 🔇2 @ 🔉3 # 🔊4 $5 %6 ^7 & 💡8 *9 (0 )- del - _' " ' =<-
tabq Q ~w W #e E $r R %t T &y Y *u U {i I }o O delp P " +Å åenter
capsa A ;s S ^d D £f F @g G `h H [j J ]k K (l L )ä Ä
shiftz Z :x X Äc C v V /b B |n N \m M !ö Ö Ö <, , , >. . . ?upshift
ctrl🞅altspacesearchctrlleftdownright

Norwegian

esc1 ! 🔇2 @ 🔉3 # 🔊4 $5 %6 ^7 & 💡8 *9 (0 )- del - _' " ' =<-
tabq Q ~w W #e E $r R %t T &y Y *u U {i I }o O delp P " +Å åenter
capsa A ;s S ^d D £f F @g G `h H [j J ]k K (l L )æ Æ
shiftz Z :x X Æc C v V /b B |n N \m M !ø Ø Ø <, , , >. . . ?upshift
ctrl🞅altspacesearchctrlleftdownright

Danish

esc1 ! 🔇2 @ 🔉3 # 🔊4 $5 %6 ^7 & 💡8 *9 (0 )- del - _' " ' =<-
tabq Q ~w W #e E $r R %t T &y Y *u U {i I }o O delp P " +Å åenter
capsa A ;s S ^d D £f F @g G `h H [j J ]k K (l L )ø Ø
shiftz Z :x X Øc C v V /b B |n N \m M !æ Æ Æ <, , , >. . . ?upshift
ctrl🞅altspacesearchctrlleftdownright

German

esc1 ! 🔇2 @ 🔉3 # 🔊4 $5 %6 ^7 & 💡8 *9 (0 )- del - _ß " ß =<-
tabq Q ~w W #e E $r R %t T &z Z *u U {i I }o O delp P " +ü Üenter
capsa A ;s S ^d D £f F @g G `h H [j J ]k K (l L )ä Ä
shifty Y :x X Äc C v V /b B |n N \m M !ö Ö Ö <, ' ' >. . . ?upshift
ctrl🞅altspacesearchctrlleftdownright

Gemini PDA

The characters can be input using: <key> <shift+key> <Fn+key> <Fn+shift+key>.

Function present in stock keymap but not engraved on the key

Changed function

Stock Finnish/Swedish

esc1 ! §2 " @3 # £4 ¤ $5 % €6 & *7 / {8 ( [9 ) ]0 = }<-
q Q ▶w W ⏪e E ⏩r R ^t T micy Y +u U -i I `o O ?p P å Åenter
tab tab capsa A xs Sd D xf F fltg G _h H xj J <k K >l L \ö Ö ä Ä
shiftz Zx X |c C vol-v V vol+b B di-n N di+m M '. : hymup up pgupshift
ctrlFnaltspace, ; symleft left homedown down pgdownright right end

Finnish/Swedish swapped Ä/Ö

esc1 ! §2 " @3 # £4 ¤ $5 % €6 & *7 / {8 ( [9 ) ]0 = }<-
q Q ▶w W ⏪e E ⏩r R ^t T micy Y +u U -i I `o O ?p P å Åenter
tab tab capsa A xs Sd D xf F fltg G _h H xj J <k K >l L \ä Ä ö Ö
shiftz Zx X |c C vol-v V vol+b B di-n N di+m M '. : hymup up pgupshift
ctrlFnaltspace, ; symleft left homedown down pgdownright right end

-- 
Anssi Hannula
support@onse.fi